กิจกรรมภายในองค์กร
08.11.2559
"ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เข้าเยี่ยมชมธุรกิจและพบผู้บริหาร บมจ. ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) (SANKO)"
27.06.2559
กิจกรรมช่วงพักกลางวันของเดือนมิถุนายน สร้างความสนุกสนานและเสียงหัวเราะให้กับพนักงานในช่วงพักกลางวันได้เป็นอย่างดี
10.04.2559
ได้รางวัลกันไปแล้วสาหรับเดือนมีนาคมที่ผ่านสาหรับรางวัล 5 ส แผนก Diecasting
08.04.2559
"สุข" สงกรานต์ กลับบ้านปลอดภัย กิจกรรมดีๆ ก่อนหยุดยาวช่วงสงกรานต์
07.03.2559
โครงการ Green Industry Level.๔ ครั้งที่ ๒
11.02.2559
โครงการ Green Industry Level.๔ ครั้งที่ ๒
05.02.2559
โครงการ Green Industry Level.๔ ครั้งที่ ๑
26.12.2558
กิจกรรมงานปีใหม่ SANKO HAPPY NEW YEAR 2016
26.12.2558
กิจกรรมงานปีใหม่ SANKO HAPPY NEW YEAR 2016
25.12.2558
กิจกรรมงานปีใหม่ SANKO HAPPY NEW YEAR 2016