กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
13.01.2561
สนับสนุนงานระชุมใหญ่สามัญของอบต.หนองบัวประจา ปี ๒๕๖๐
22.12.2557
มอบฝาดึงและฝาขวดน้ำดื่มอลูมิเนียม เพื่อเข้าร่วมโครงการขาเทียมพระราชทาน ของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
18.12.2557
มอบกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว เข้าร่วมโครงการหลังคาสีเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก
02.11.2557
สนับสนุนเลี้ยงอาหารงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่
30.10.2557
สนับสนุนการจัดงานเลี้ยงสังสรรศิษย์เก่า "ผูกพันวันเก่า สู่เหย้า75ปี ฟ้า-ชมพู"
15.08.2557
ร่วมบริจาคเงินเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)
14.08.2557
สนับสนุนการสร้างรั้วของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนองกรับ
01.08.2557
จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
20.06.2557
ร่วมปลูกป่าในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและพลังงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2
17.04.2557
สนับสนุนจัดงานประเพณีสงกรานต์และแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
09.04.2557
สนับสนุนของที่ระลึกในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557
  • กิจกรรมภายในองค์กร