กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
13.01.2560
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2560
24.02.2559
กิจกรรมบริจาคโลหิต ปี ๒๕๕๙ งาน ๑๐๐ปีสหกรณ์ไทย ร้อยใจสหกรณ์ระยอง
08.01.2559
มอบของขวัญงานวันเด็ก ปี 2559
30.10.2558
โครงการวัดสร้างสุข ครั้งที่ 4
09.10.2558
โครงการวัดสร้างสุข ครั้งที่ 3
15.05.2558
โครงการวัดสร้างสุข ครั้งที่ 2
13.03.2558
โครงการวัดสร้างสุข ครั้งที่ 1
09.01.2558
มอบของขวัญงานวันเด็ก ปี 2558
22.12.2557
มอบปฏิทินเก่าและนิตสารที่ไม่ใช้แล้วให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
22.12.2557
มอบฝาดึงและฝาขวดน้ำดื่มอลูมิเนียม เพื่อเข้าร่วมโครงการขาเทียมพระราชทาน ของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
18.12.2557
มอบกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว เข้าร่วมโครงการหลังคาสีเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก
  • กิจกรรมภายในองค์กร